Boats, 2018 Kinetic boat installtion, 2020 Talisman Boat Series, 2012 Twenty: Sandy Hook Memorial, 2013  

  Turbulent Waters Part 2, 2012 Turbulent Waters part 1, 2010 Kinetic Boat:Him, 2013 Exodus 2, 2017  

  Crossroads, 2019 Kinetic Boat:Her, 2013 Whisper, 2015 Wire Boat, 2015